Dialoog Zonder Woorden

 

Coaching mens/ hond

 

 

Coaching mens

 

Wanneer je bereid bent om vanuit hartsverbinding de relatie met je hond te verkennen, dan ontstaat er voor beide veel groei mogelijkheden. Verken een Anders Denken! Niet door blind regels op te leggen en keuzes voor je hond vast te leggen, maar door je bewust te worden van het vermogen van je hond om zelf keuzes te kunnen maken, uitdagingen van het leven aan gaan, die voor hem/ haar boeiend zijn, zodat hij/ zij ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Je creëert dan een waardevolle vriendschap, waarbij een ieder zijn eigen uniciteit behoudt.

      • Terug naar de basis van je eigen Zijn, jezelf weer beleven, zodat er ruimte ontstaat om de ander te beleven en je omgeving. Ontvankelijk worden voor je Eigen Weten. Door de ruis en weerstand herkennen wie je in essentie bent, daar liggen al je antwoorden. Samen gaan we kijken wat jij nodig hebt, ik kan je tools aanreiken, maar je bent je eigen heelmeester.

 

 

 

Don’t walk behind me.

Don’t walk in front of me.

Just walk beside me and be my friend.

Albert Camus