Op alle diensten van  My Dogs Mind is het volgende van toepassing:

1. Aanmelding
1.1 Aanmelding vindt plaats door het opsturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
1.2 Aanmelding wordt bevestigd door een bevestigingsfactuur.
1.3 Aanmelding geldt pas als definitief, na betaling van het bedrag op de bevestigingsfactuur.
1.4 Indien het in de informatie genoemde aantal deelnemers niet wordt gehaald, kan de de betreffende dienst/ lezing of workshop door de organisatie*1 geannuleerd worden.  Workshops gaan door bij 5 aanmeldingen. Slowdown Together gaat door bij minmaal 6 deelnemers.

2. Bijdrage
2.1 De bijdrage is het op de factuur vermelde totaalbedrag. In de informatie is vermeld wat hierin is inbegrepen en wat niet.

3. Prijswijzigingen

3.1 Als gevolg van wisselende valutakoersen, toeslagen, belastingen en andere externe oorzaken kan de bijdrage afwijken van de informatie.

4. Betaling

4.1 Binnen 10 dagen na ontvangst van de bevestigingsfactuur dient een aanbetaling van 30% van de bijdrage te zijn voldaan.
4.2 Het resterende deel van de reissom dient uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de workshop of lezing te zijn voldaan.
4.3 Bij aanmelding binnen 3 weken voor de workshop/ lezing dient het volledige bedrag per direct te worden voldaan.

5. Annulering

5.1 Bij annulering tot 3 weken voor de workshop/ lezing is 30% van het bedrag verschuldigd.
5.2 Bij annulering tot 2 weken voor de workshop/ lezing is 50% van het bedrag verschuldigd.
5.3 Bij annulering tot 1 week voor de workshop/ lezing is 100% van het bedrag verschuldigd.
5.4 Indien de workshop/ lezing onverhoopt geannuleerd dient te worden vanwege omstandigheden buiten de invloed van My Dogs Mind om, dan wordt de workshop/ lezing verplaatst naar een andere datum of u ontvangt een voucher om het reeds betaalde bedrag op een ander moment te besteden.
5.5 Gemaakte kosten, na definitieve boeking, door My Dogs Mind die niet annuleerbaar zijn, worden in rekening gebracht.

5.6 Gemaakte afspraken die binnen 24uur geannuleerd worden is het totaal bedrag van het consult verschuldigd. Ook afspraken die niet nagekomen zijn, worden volledig in rekening gebracht.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Deelname vindt plaats op eigen risico.
6.2 Aanwijzingen en instructies in zake veiligheid vanuit de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd. Het niet opvolgen kan leiden tot uitsluiting van workshops en lezingen zonder recht op enige financiële vergoeding of restitutie.
6.3 De organisatie is, behoudens nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens de workshop/ lezing.
6.4 Schade aan gehuurd of geleend materiaal is voor rekening van de deelnemer.

7. Onvoorziene omstandigheden

7.1 Het programma kan door de organisatie worden aangepast indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, zoals buitengewone weersomstandigheden, fysieke of psychische problemen van deelnemers, materiaalpech en andere onvoorziene factoren.
7.2 Aanpassing van het programma vindt plaats naar het oordeel van de organisatie.
7.3 Aanpassing geeft geen recht op enige financiële vergoeding of restitutie.

8. Verzekering

8.1 De organisatie zal naar beste kunnen en weten de workshops en lezingen leiden

9. Afwijkingen

9.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden door de organisatie worden uitsluitend schriftelijk vastgesteld.

(*1 Onder de organisatie wordt in deze Marian de Lange verstaan.)

My Dogs Mind Dubbelhof 117, 6715 EJ, Ede, Nederland
+31 (0)6 28888616
www.mydogsmind.nl

marian.mydogsmind@gmail.com

KVK nr. 09085119
BTW nr. NL001923820B96
IBAN: NL53INGB0002617484  BIC INGBNL2A