Foto en tekst van Learning Animals.

Learning Animals- Toegepaste Zooantropologie.             

In de afgelopen 30 jaar heb ik vele opleidingen doorlopen op het gebied van honden gedrag, steeds liep ik tegen een onderbuik gevoel aan, iets klopt er niet, maar wat mis ik dan, wat is het wat ik niet kan grijpen. Toen ik de Learning Dog ging volgen, met aansluitend Learning Human van Learning Animals werd er veel duidelijk en kreeg ik antwoorden, maar ook weer vragen om mijzelf verder te ontwikkelen. Ik krijg vaak de vraag, wat leer je daar dan?

Het valt geenszins mee, om uit te leggen als je niet de achtergrond informatie hebt van de hele opleiding, met de beoefening die daar bij hoort. Toch ga ik een poging wagen. Elke les ontvang je nieuwe zeer inspirerende informatie. Maar dan ook echt nieuwe informatie. Er is geen referentie kader waar je mee kunt vergelijken. Informatie die ik in geen enkel andere opleiding/ studie over dieren terug vind.

Wanneer je al deze nieuwe informatie begrijpt met je mind, ga je deze integreren. Diep, heel diep integreren, tot in elke cel van je lichaam.

Als deze integratie heeft plaatsgevonden, ga je al deze nieuwe informatie beleven. Al deze belevingen worden weer opnieuw geïntegreerd. Samen met de informatie( mind), ga je jezelf beleven.

Dan komt er een moment dat al deze kennis gaat ‘ leven’. Je gaat het voelen. De woorden zijn geen woorden meer, het omvat veel meer, dan dat je alleen in woorden kunt uitdrukken.

Alle informatie, elk woord op zich, voel je, ruik je, hoor je en zie je. Het krijgt een geur, je voelt een trilling of siddering. De woorden bewegen, dansen, worden ritmisch, klinkt als prachtige muziek. Alles stroomt door je heen, vanuit jezelf schakel je naar de ander, ook deze stroomt bewust en heel intens, door je heen, alles voel je, ruik je en hoor je van de ander of dit nu een dier of mens is, dan schakel je naar je omgeving en ook hier beleef je alles tot in de kleinste details.

Je laat het tot je doordringen. Het is zo prachtig, intens beleven en weer doorschakelen. Je hoeft er niet in te blijven hangen, in die ander of in je omgeving. Je kunt gewoon verder stromen.

Er zijn geen strak omlijnde regels, Je schakelt en gaat vloeiend verder. Je leert niet alleen te denken in woorden, alle andere aspecten van al je zintuigen en waarnemingen doen mee in jouw dialoog met jezelf, de ander en de omgeving.

Je kijkt door je eigen starheid, conditioneringen en overtuigingen heen. Je kijkt eromheen, erdoorheen, erachter, erin, er bovenop…. totdat je bij je eigen kern uitkomt. Jouw authenciteit. Vanuit jouw kern ga je de kennis beleven, voelen en ervaren. Zodat deze kennis geen trucje wordt, of een methode, of een aangeleerd gedrag, maar een onderdeel van jouw bestaan, een levensinzicht, een levensvisie.