Volwassen honden belevingswandelingen

De belevingswandelingen voor honden, is een unieke vorm van werken. Aan deze belevingswandeling kunt u deelnemen als u een individuele begeleiding/ coaching bij Marian volgt. Alle belevingswandelingen worden begeleid door Marian de Lange.

Waarom een sociale belevingswandeling?

Zodat de eigenaar weer aansluiting kan vinden bij de hond en de hond de mogelijkheid krijgt om vanuit zijn eigen kern te kunnen leren. Marian zal continu faciliteren zodat leren ook werkelijk kan ontstaan. Wat er geleerd wordt is op het moment ingewikkeld vast te stellen, maar zal op langer termijn zichtbaar worden. U als eigenaar zult gaan merken dat de hond anders omgaat met situaties als voorheen. We geven inzichten in het gegeven dat honden continu in dialoog zijn en enorm snel kunnen schakelen, wanneer u deze vaardigheden beter leert zien, kunt u zelf de hond goed begeleiden, door continu te zorgen dat de hond, maar ook uzelf van iedere beleving leert en bovenal geniet.

Bij begeleiding/ coaching komen wij vaak honden tegen die minder sociaal gedrag vertonen naar soortgenoten. Hetgeen zich kan uiten in reactief gedrag naar andere honden, dit kan ontstaan door bijvoorbeeld enorme angst voor soortgenoten. trauma, frustratie e.d. Onze ervaring is, dat door reactief gedrag van mensen vanuit de omgeving een grote druk ligt op  hondeneigenaren met een ( soms) reactieve hond. Om óók deze honden en eigenaren weer een wat prettiger, ontspannen wandeling te laten ervaren, zijn de belevingswandelingen heel geschikt. U kunt zich volledig richten op uw hond, zonder dat u zich verplicht voelt om u te verantwoorden naar de omgeving.

Tijdens de sociale belevingswandeling
Tijdens deze wandeling is het de bedoeling dat de honden met elkaar lopen (aan de lijn) en (opnieuw) met elkaar leren communiceren. Bovendien is een heel belangrijk aspect van de wandeling dat u leert faciliteren zodat de hond van iedere ervaring kan blijven leren. Deze ervaringen kunnen o.a. zijn: onderzoek van de omgeving, onderzoek van soortgenoten, onderzoek van u als eigenaar, onderzoek van de medemens. Overal is informatie beschikbaar, u leert in te zien hoe subtiel honden alle informatie in zich opnemen en tot zich door laten dringen, hiervoor moeten ze wel de mogelijkheid krijgen, daar zullen we u graag in begeleiden, kunnen zien wat honden nu werkelijk doen….. Hierdoor leert  u veel meer samen te werken met de hond, waarbij het een logisch gevolg is dat de hond ook samenwerkt met u.

De honden dragen tijdens de wandeling een tuig en lopen aan een lange lijn van minimaal 3 meter.

 

 

Wat leer ik dan?

In de belevingswandelingen gaan mensen door een diepe transformatie, je leert een anders denken, anders kijken, anders Zijn met dieren. Maar wat is dat dan? En wat leer ik dan, ik ben al positief bezig, ik zie helemaal niets gebeuren, je loopt alleen maar een beetje, wat doe je dan?

Wat er gebeurt tijdens deze wandelingen mag jezelf gaan ervaren het is nauwelijks in woorden te bevatten en voor iedereen anders.  Eerst zijn het gewoon woorden, maar de werkelijke betekenis, achter de woorden kun je nog niet vatten, het prikkelt je wel, je bent nieuwsgierig, je ziet aan de andere honden hoe kalm en relaxed ze zijn. Blijkbaar is er communicatie tussen mens en dier, maar hoe dan? In dialoog zijn met je hond en de omgeving, met je hoofd kun je het beredeneren, maar voel je het ook? Leg dan eens uit, wat bedoel je daar dan mee?

Het is een reis op zich en gaandeweg ga je ander elementen ervaren. Eerst zijn het woorden, dan komt er een moment dat de woorden gaan ‘leven’. Je gaat het voelen. De woorden zijn geen woorden meer, het omvat veel meer, dan dat je alleen in woorden kunt uitdrukken.

Alle informatie, elk woord op zich, voel je, ruik je, hoor je en zie je. Het krijgt een geur, je voelt een trilling of siddering. De woorden bewegen, dansen, worden ritmisch, klinkt als prachtige muziek. Alles stroomt door je heen, vanuit jezelf schakel je naar de ander, ook deze stroomt bewust en heel intens, door je heen, alles voel je, ruik je en hoor je van de ander of dit nu een dier of mens is, dan schakel je naar je omgeving en ook hier beleef je alles tot in de kleinste details.

Je laat het tot je doordringen. Het is zo prachtig, intens beleven en weer doorschakelen. Je hoeft er niet in te blijven hangen, in die ander of in je omgeving. Je kunt gewoon verder stromen.

Er zijn geen strak omlijnde regels, Je schakelt en gaat vloeiend verder. Je leert niet alleen te denken in woorden, alle andere aspecten van al je zintuigen en waarnemingen doen mee in jouw dialoog met jezelf, de ander en de omgeving.

Je kijkt door je eigen starheid, conditioneringen en overtuigingen heen. Je kijkt eromheen, erdoorheen, erachter, erin, er bovenop…. totdat je bij je eigen kern uitkomt. Jouw authenticiteit. Vanuit jouw kern ga je de kennis beleven, voelen en ervaren. Zodat deze kennis geen trucje wordt, of een methode, of een aangeleerd gedrag, maar een onderdeel van jouw bestaan, een levensinzicht, een levensvisie.

Je leert je eigen conditioneringen te doorzien, ook doorzie je en voel je wat conditioneringen met jouw doen, zodat het tot je door kan dringen wat het met de ander doet. Wat het is, om niet werkelijk je eigen ik te kunnen zijn.

Hoe deze ontwikkeling gaat, zal voor iedereen anders zijn, omdat iedereen een eigen beleving heeft en uniek is. Iedere wandeling ontvang je tools om verder te groeien op jouw tempo.  Dat je relatie met je hond intens en de diepte ingaat, spreekt voor zich……

 

 

 

 

Veiligheid

Natuurlijk gaat de veiligheid boven alles. We introduceren per wandeling niet meer dan één nieuwe hond in de groep. Wanneer de groep weer rustig is, kan er weer een nieuwe hond mee! Er wandelen per keer 5 tot 10 honden mee! Voor de continuïteit in de groep is het belangrijk dat u elke week komt of iedere 14 dagen!

ALGEMENE INFORMATIE


Voor de wandelingen kunt u kiezen uit 5 wandelingen (kunt u 6 weken over doen) of 10 wandelingen ( kunt u 12 weken over doen), deze betaald u vooraf.

Voor Prijs klik op betreffende link.

 

Volwassen bw in groepsverband Maandag 12.00- 13.00uur Heesch alleen volgens afspraak
Volwassen bw in groepsverband Dinsdag 13.30- 14.30uur Bennekom/ Wageningen alleen volgens afspraak
Volwassen bw in groepsverband Vrijdag 13.30- 14.30uur Bennekom/ Wageningen  alleen volgens afspraak